Nasze produkty

Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie w stosowaniu kamienia naturalnego chcemy dzielić się tą wiedzą, tak by efekt naszej pracy spełniał oczekiwania naszych klientów.

Place

Są to najczęściej miejsca eksponowane, reprezentacyjne, przeznaczone dla ruchu pieszego lub mieszanego (nie można jednak zapominać, że nawet na plac przeznaczony dla ruchu pieszego w pewnych okolicznościach muszą wjechać samochody, także ciężarowe).

Elementy. Do wyłożenia placów używa się najczęściej kostki 8/10 (przy przewidywanych małych obciążeniach), bruku 15/17 oraz elementów płytowych.

Faktura. Elementy zewnętrzne, po których odbywać się będzie jakikolwiek ruch (pieszy, kołowy), powinny zapewniać bezpieczeństwo jego uczestnikom. Z tego względu zastosowane elementy powinny mieć jedną z antypoślizgowych faktur: surowo łupaną, piaskowaną, płomieniowaną lub groszkowaną.

Kostka

Kostka produkowana jest w dwu wariantach: surowo łupana (najczęściej) oraz w przypadku szczególnych zastosowań (wymagana równa powierzchnia, np. przed szpitalami, gdzie muszą poruszać się wózki z pacjentami) z górną powierzchnią ciętą i piaskowaną lub płomieniowaną.

Materiał
GRANIT
WAPIEŃ
PIASKOWIEC
BAZALT
Kolorystyka
jasnoszara, szara, żółto-szara, ciemnoszarą, czerwona
kremowa
żółta, czerwona
ciemnoszara-czarna
Ciężar - wydajność
1m2 = ~ 215 kg
1 tona = ~ 4,6m2
1m2 = ~ 205 kg
1 tona = ~ 4,8m2
1m2 = ~ 205 kg
1 tona = ~ 4,8m2
1m2 = ~ 240 kg
1 tona = ~ 4,2m2
Możliwość wykonania
kostki 8/10
3
2
1
3
ZASTOSOWANIE
Miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszego
3
1
1
3
Miejsca o dużym natężeniu ruchu kołowego
3
0
0
3
Skala ocen:
3 - bardzo dobra/polecana.
2 - dobra/dopuszczalna.
1 - dostateczna/możliwa.
0 - słaba/niepolecana

Bruk

Bruk może być produkowany w kilku wariantach. Podstawowym jest surowo łupany bruk o kształcie sześcianu, ale tą samą technologią produkowany może być bruk rzędowy. Oprócz tego, w przypadku konieczności otrzymania równej powierzchni górnej stosuje się technologię taką jak w przypadku kostki ( » ), dla otrzymania dokładnej grubości cięta jest górna i dolna powierzchnia, dla dokładnej szerokości/długości cięte są wszystkie lub odpowiednie boki.

Materiał
GRANIT
WAPIEŃ
PIASKOWIEC
BAZALT
Kolorystyka
jasnoszara, szara, żółto-szara, ciemnoszarą, czerwona
kremowa
żółta, czerwona
ciemnoszara-czarna
Ciężar - wydajność
1m2 = ~ 355 kg
1 tona = ~ 2,8m2
1 szt. = ~11kg
1m2 = ~ 32 szt.
1m2 = ~ 345 kg
1 tona = ~ 2,9m2
1m2 = ~ 345 kg
1 tona = ~ 2,9m2
1m2 = ~ 395 kg
1 tona = ~ 2,5m2
powierzchnia < 1m2
3
2
2
1
powierzchnia > 1m2
3
1
1
0
ZASTOSOWANIE
Miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszego
3
0
0
0
Miejsca o dużym natężeniu ruchu kołowego
3
0
0
0
Skala ocen:
3 - bardzo dobra/polecana.
2 - dobra/dopuszczalna.
1 - dostateczna/możliwa.
0 - słaba/niepolecana

Elementy płytowe

Elementy płytowe mają nadawaną fakturę powierzchni piaskowaną, płomieniowaną lub groszkowaną. Podstawową formą są elementy z wszystkimi powierzchniami ciętymi, ale stosuje się również płyty ze spodem surowym (oflisy). Stosowane grubości - w zależności od formatu płyt oraz przewidywanych obciążeń wahają się od 5 do 20 cm (im większa powierzchnia płyty, tym większa grubość), najczęściej jednak jest to 10 do 12 cm.

Materiał
GRANIT
WAPIEŃ
PIASKOWIEC
BAZALT
Kolorystyka
jasnoszara, szara, żółto-szara, ciemnoszarą, czerwona
kremowa
żółta, czerwona
ciemnoszara-czarna
Ciężar - grubość 5cm
1m2 = ~ 140 kg
1m2 = ~ 125 kg
1m2 = ~ 125 kg
1m2 = ~ 155 kg
powierzchnia < 1m2
3
2
2
1
powierzchnia > 1m2
3
1
1
0
ZASTOSOWANIE
Miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszego
3
0
0
0
Miejsca o dużym natężeniu ruchu kołowego
3
0
0
0
Skala ocen:
3 - bardzo dobra/polecana.
2 - dobra/dopuszczalna.
1 - dostateczna/możliwa.
0 - słaba/niepolecana
Cięcie liną