Nasza oferta

Materiały

Materiały

Kierując się zasadą „Nie ma złych kamieni, są tylko kamienie źle zastosowane”, kładziemy szczególny nacisk na dobór i selekcję materiałów, tak by spełniały normy techniczne i oczekiwania użytkownika. Spośród tysięcy rodzajów kamieni naturalnych różniących się od siebie pochodzeniem geologicznym, składem mineralnym, budową, barwą, strukturą, wytrzymałoscią na różne

obciążenia i warunki, gęstością, obrabialnością i w końcu ceną, wybieramy te, które w najwyższym stopniu spełnią stawiane przed nimi oczekiwania.  W swojej ofercie posiadamy granity, wapienie, piaskowce, bazalty pochodzące z całej Polski, w tym przede wszystkim z Dolnego Śląska, ale także importowane z wielu krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

 

Produkty

Uniwersalność maszyn oraz umiejętności pracowników pozwalają nam oferować pełną gamę produktów - od najprostszej kostki czy krawężnika zaczynając, na skomplikowanych elementach profilowych kończąc. Nasza produkcja opiera się głównie na realizacji konkretnych zleceń, a tylko w niewielkim stopniu na produkcji standardów dostępnych „od ręki”. Pozwala nam to precyzyjnie spełniać stawiane przed nami oczekiwania, wynikające z indywidualnego charakteru zleceń,

rodzaju kamienia czy zastosowanego sposobu jego obróbki. Dzięki tak indywidualnemu podejściu uzyskujemy produkt najwyższej jakości dla najbardziej wymagających inwestorów prywatnych jak i instytucjonalnych. Osobny obszar produkcji zajmują elementy związane z renowacją lub rekonstrukcją zabytków oraz rewitalizacją obszarów objętych ochroną konserwatorską.

Produkty
 
Usługi

Usługi

Posiadane maszyny i urządzenia oraz wieloletnie doświadczenie, pozwalają nam świadczyć usługi dla firm kamieniarskich w zakresie cięcia bloków, ze szczególnym uwzględnieniem cięcia profilowego np. walce, okładziny kolumn, elementy łukowe i krzywoliniowe - budowlane, ozdobne i nagrobkowe. Usługi te pozwalają wykonywać półprodukty do dalszej obróbki lub produkty gotowe. Odrębną usługa w zakresie obróbki kamienia, jest obtaczanie kostki (w celu uzyskania efektu kostki postarzanej).

Ponieważ stawiamy na kompleksową obsługę każdego klienta, nasza podstawowa oferta produkcyjna może zostać poszerzona o takie usługi, jak przygotowanie zlecenia (obmiar, projekt, szablonowanie) przez transport, montaż i konserwację. Świadczymy również usługi wsparcia projektowania inwestycji w zakresie użycia kamienia naturalnego od strony doboru i badania materiału, sposobów obróbki, technik montażu i konserwacji.

Świadczymy również usługi wsparcia projektowania inwestycji w zakresie użycia kamienia naturalnego od strony doboru i badania materiału, sposobów obróbki, technik montażu i konserwacji.

 
Cięcie liną