Nasze realizacje

Patrząc na dzieła dawnych mistrzów całe wieki temu, staramy się w swoich realizacjach nawiązać do ich umiejętności, sprawić by piękno zawarte w kamieniu zostało tak samo wydobyte i przetrwało wieki.

Spandauer See Brücke - Berlin

Sprawność komunikacji miejskiej zależy w dużej mierze od ilości mostów. W Berlinie ich budowa wyprzedza bieżące potrzeby ruchu kołowego co sprawia, że liczne w tym mieście rzeki i kanały nie wpływają negatywnie na prędkość przemieszczania. Firma GRANEX uczestniczyła, jako dostawca elementów z szarego granitu strzegomskiego, w budowie mostu na kanale Hawel w dzielnicy Spandau. Wśród dostarczanych elementów znalazły się masywne nakrywy przyczółków mostowych, krawężniki mostowe oraz płyty chodnikowe. Budowę zrealizowano w 1997 roku.

Projekt Architekt W.A. NOEBEL - Berlin
Inwestor: Miasto Berlin

-----

Das reibungslose Fortbewegen von einem Stadtteil in den anderen ist nicht zuletzt von der Anzahl der erbauten Brücken abhängig. Diese ehemalige Hansestadt darf sich dank zahlreicher Brücken zu Recht eine Wassermetropole nennen. Im Jahr1997 wurde in Berlin an der Havel die Spandauer-See-Brücke fertiggestellt. Für dieses Bauprojekt hat unser Unternehmen massive Mauerabdeckungen, Brückenrandsteine und Gehwegplatten aus grauem Striegauer Granit hergestellt.

Architektur: W.A. NOEBEL - Berlin
Bauherr: Stadt Berlin

Spandauer See Brücke_4 Spandauer See Brücke_4

Spandauer See Brücke_4

Spandauer See Brücke_3 Spandauer See Brücke_3

Spandauer See Brücke_3

Spandauer See Brücke_2 Spandauer See Brücke_2

Spandauer See Brücke_2

Spandauer See Brücke_1 Spandauer See Brücke_1

Spandauer See Brücke_1


< < < <
Cięcie liną